SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÉ CENTRUM


SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM
pro sluchově postižené Brno
Speciální pedagogické centrum


Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a Základní škole Brno, Novoměstská 21 je školské poradenské zařízení, které je zřízeno při škole.
Zabezpečuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem a žákům se sluchovým postižením.
Poskytuje odbornou pomoc v procesu integrace sluchově postižených do společnosti. Spolupracuje s rodinou, školami, školskými zařízeními a odborníky ze zdravotnictví.

Odborníci (speciální pedagogové, psycholog, soc. pracovnice) speciálně pedagogického centra jsou zde pro pomoc s výchovou a vzděláváním Vašeho dítěte. Pomohou Vám najít odpovědi na otázky, jak s dítětem komunikovat, co všechno a jak je třeba dítě naučit před zahájením školní docházky.

Služby SPC jsou bezplatné a poskytujeme je sluchově postiženým dětem, žákům a jejich rodinným příslušníkům, pedagogům sluchově postižených dětí, žáků a studentů. Můžete nás kontaktovat kdykoliv, není třeba žádného doporučení.

Služby Speciálně pedagogického centra:

Psychologické

 • psychologické poradenství a péče o rodinu
 • psychologická diagnostika
 • řešení výchovných problémů
 • řešení výukových problémů
 • psychorehabilitace rodin

Sociálně – právní

 • poskytování sociálně právního poradenství a zabezpečení sluchově postižených a jejich rodin

  Speciálně-pedagogické

 • intervence při zjištění postižení poradenská a konzultační činnost při výchově a vzdělávání dítěte, žáka a studenta se sluchovým postižením
 • speciálněpedagogická diagnostika
 • ambulantní logopedická péče
 • raná intervence v rodinách i ambulantně v SPC – pomoc při budování způsobu komunikace terapie
 • reedukace a edukace sluchu
 • vytvoření adekvátního komunikačního systému
 • logopedická péče
  - navozování mluvené řeči
  - náprava výslovnosti
  - rozvoj slovní zásoby
 • poradenství ohledně sluchadel a kochleární implantaci včetně nácviku na audiologického vyšetření
 • příprava na implantaci kochleárního implantátu a následná logopedická péče a rehabilitace
 • péče o integrované děti (doporučení k IVP, odborné konzultace s pedagogy apod.)

Dále Vám SPC nabízí:

 • výuku znakového jazyka pro rodinné příslušníky, pedagogy
 • pomoc s výběrem a zařazováním dítěte do vhodné MŠ, ZŠ, SŠ a s volbou povolání
 • seznámení s dalšími rodinami v obdobné životní situaci
 • hospitace v MŠ a ZŠ pro sluchově postižené
 • krátkodobé diagnostické pobyty rodičů a dětí ve škole
 • diagnostické pobyty žáků ve škole
 • zprostředkování kontaktů na odborníky z oblasti foniatrie (AUDIO-fon centrum Brno atd.)
 • zapůjčení literatury, pomůcek, CD, DVD…

  Kontakty:

  Odloučené pracoviště
  Šrámkova 1
  Brno 638 00

  tel. / fax: 548 520 786
  mob. – vedoucí SPC: 420/ 774 522 136

  e-mail: spc@zsspbrno.cz
  www.zsspbrno.cz/spc.html  Ředitelství
  Novoměstská 21
  Brno 621 00

  tel. / fax: 541 226 090
  mob. – vedoucí SPC: 420/ 774 522 136

  e-mail: spc@zsspbrno.cz,
  škola@zsspbrno.cz

 • Cesta z hlavního nádraží:

  tram. č. 9 na konečnou (Čertova rokle, cca 18min.),
  pak pěšky do kopce podél zábradlí (po levé ruce) k ulici Nezvalova, na konci bloku vlevo

  z autobusového nádraží (Zvonařka):

  přejít přes mosty na ul. Dornych k tram. č. 9.
  (viz výše, cca 22min.) , bus č. 44 (cca 22min.) na zast. Halasovo nám.,
  nebo na Lesná nádraží s přestupem na bus 45, 46 (další zast. Heleny Malířové – cca 1min. – možno i pěšky rovně nahoru podél kruhového objezdu)

  autem GPS:

  49°13'29.992"N, 16°37'42.204"E

  obecně směr Svitavy, Židenice, Královo pole, Lesná
  zpět nahoru    Počet návštěv :   [CNW:Counter]   Copyright © 2007 Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno